آیا موجر و مستاجر حقی برای فسخ قرارداد قبل از موعد را دارند؟ در این شرایط چه باید کرد؟

اجاره خانه از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهمی را در زندگی افراد بازی می کند. و قطعا سر منشا بسیاری از اختلافات دعاوی می باشد که در محاکم مورد بررسی قرار می گیرد.

حال سوال اینجاست، آیا موجر و مستاجر حقی برای فسخ قرارداد قبل از موعد را دارند؟ در این شرایط چه باید کرد؟
اجاره کردن به معنای تملک منافع یک موضوعی خاص توسط مستاجر از موجر می باشد، و در ازای این تملک و بهره برداری موجر مبلغی را به عنوان اجاره بها از فرد مستاجر دریافت می کند. یکی از موارد مهمی که ممکن است از ذهن مشغولی های هر مستاجر و یا موجری باشد، عدم تخلیه در زمان مناسب توسط مستاجر و یا فشار موجر بر مستاجر برای تخلیه زود هنگام و قبل از موعد قرارداد می باشد. برای حل و فصل این موضوع در قانون راهکارهایی وجود دارد، اساسا اگر موجر بخواهد ملک خود را قبل از موعد از مستاجر پس بگیرد، باید با توجه به قانون های پیش بینی شده عمل کند، و یا این کار در حالتی امکان پذیر است که این مساله در قرارداد ذکر شده باشد و مابین مستاجر و موجر توافق به عمل آمده باشد؛ به طور مثال اگر در شرایط قرار داد ذکر شود که در صورت عدم پرداخت اجاره بها موجر حق فسخ قرار داد را دارد، قانونا مستاجر باید در این شرایط فسخ را بپذیرد و به تخلیه ملک مشغول شود؛ در غیر این صورت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد پیش موعد را نداشته و قرار داد مذکور همچنان تا زمان اصلی خود پابرجا و قانونی می باشد.

تخلیه ملک و فسخ قرارداد توسط مستاجر
برای فسخ قرارداد توسط مستاجر نیز در صورت معیوب بودن ملک در حال اجاره و یا در حالتی که دو طرف در زمینه فسخ قرارداد پیش از موعد در این زمینه توافق کرده باشند، فسخ امکان پذیر است؛ برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که در قرارداد ذکر شده موجر تا تاریخی مقرر موظف به تعمیر خانه میباشد، اگر تا تاریخ مورد نظر این کار صورت نگیرد مستاجر حق فسخ قرارداد و تخلیه ملک پیش از موعد را دارد. در حالت های دیگر مستاجر باید یک ماه قبل از تخلیه به موجر اطلاع دهد بعد از اعلام آمادگی از طریق موجر این کار توسط مستاجر قابل انجام می باشد.

نکته آخر اینکه موارد دیگری همچون تاخیر مستاجر در تخلیه و یا فسخ قرار پیش از موعد و یا تاخیر موجر در تخلیه که در قرارداد به عنوان مواردی برای تعیین خسارت در نظر گرفته می شوند را جدی بگیرید. بر اساس تعیین هر یک از موارد ذکر شده در قرارداد به عنوان مساله ای برای پرداخت خسارت، مبلغ خسارت به هزینه اصلی اضافه خواهند شد.

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد