کد آگهی : ۸۳۴۹


فروش ویلا زراعی
واقع در امامزاده ریکان
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۸۱۵۷


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده روستای حصارنرسیده به کشتیبان
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۶


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده کوی میثاق
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۵۵


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده روستای اسلاملو کوی سارینا
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۸۱۴۱


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده-گباران
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۴۰


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده بعد از قامت سه راه هسپستان دست چپ
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۹


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده ریکان
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۸


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده ، روستای ایگدیر
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۷


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده اسلاملو خیابان بولاق باشی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۶


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده گلپاشین اول اللر یوله
به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۵


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده کوی پزشکان ۲
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۴


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده نرسیده به روستای حاجی پیرلو۲۵ متر بر جاده آسفالت
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۳


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده روستای گلباران کوی آتامان در کوچه آدا
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۳۰


فروش ویلا زراعی
واقع در امامزاده کوی ویلا
به مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۹


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده اسلاملو خیابان بولاق باشی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۸


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده قامت-هسپستان
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۷


فروش زمین زراعی
واقع در جاده دریا ، سه راه روستای دارغالو ، روستای پشتگل
به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۶


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده جاده ریکان خیابان بهار خیابان استادان کوی آناهیتا
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۵


فروش ویلا زراعی
واقع در امامزاده بر جاده اصلی آسفالته اسلاملو
به مبلغ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۴


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده ، گلپاشین ، پزشکان ۲
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۳


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده آخر پرویزی کوی نشاط
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۲


فروش ویلا زراعی
واقع در امامزاده نرسیده به کشتیبان روستای حصار
به مبلغ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۲۱


فروش ویلا زراعی
واقع در جاده امامزاده
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۸۱۱۲


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده کوی آناهیتا
به مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۱۱


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده قراجیلر
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۹


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده کوی پرهام
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۸


فروش زمین زراعی
واقع در آیدنلو جاده باغلار یوله کوی میلاد
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۷


فروش زمین زراعی
واقع در ایدینلو جاده باغلار یوله کوی میلاد
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۶


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده در روستای ایگدیر کوی نیلوفر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۵


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده آیدنلو
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۴


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده قره‌‌ حسنلو
به مبلغ ۸۵۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۳


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده ریکان
به مبلغ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۱


فروش زمین زراعی
واقع در رروستای ایگدیرکوی اورمان
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۱۰۰


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده روستای ایگدیر جاده تپه لر
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۹


فروش ویلا زراعی
واقع در امامزاده گلپاشین، اللر یولی
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۸


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده انتهای ریکان خ بهار_خ استادان_کوی آناهیتا
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۷


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده اول جاده ایگدیر
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۶


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده ایگدیر کوی ساحل
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۸۰۹۵


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده میثاق ۹
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۴


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده بالدرلو کوی علیکان
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۳


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده خیابان گلپاشین کوی اساتید
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۲


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده بر صالح اباد
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۱


فروش زمین زراعی
واقع در امامزاده جاده قامت
به مبلغ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۹۰


فروش ویلا زراعی
واقع در بر جاده امامزاده
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۹


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده ایدیر
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۸


فروش ویلا زراعی
واقع در امامزاده
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۷


فروش ویلا زراعی
واقع در امام زاده قامت_کوی یاشیل یول_کوی والا
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۶


فروش زمین زراعی
واقع در امام زاده گلباران ریکان_ بهار
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۵


فروش ویلا زراعی
واقع در جاده سنتو اول امام زاده
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۸۰۸۴


فروش ویلا زراعی
واقع در امام‌زاده کوی پزشکان ۲
به مبلغ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد