نتیجه جستجو برای :   
تعداد ۵۰۵ مورد یافت شد

کد آگهی : ۹۳۸۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سه راه دخانیات میرزای شیرازی ۵
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۲۵

کد آگهی : ۹۳۸۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
قهوه قاباغی
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کد آگهی : ۹۳۹۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوچه مسجد مهدی القدم سه راه دست راست
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۹۳۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای کوی کیوان
به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۹۴۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دره چایی کوچه مهتاب ۲
به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۰۱/۲۸

کد آگهی : ۹۴۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیر زاده ۷ آپارتمان آنا
به مبلغ ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۹۴۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ساختمان کیمیا
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۰۲/۱۸

کد آگهی : ۹۴۰۷  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
خ عطایی ۲ کوچه ۱۰
پیش ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۳/۰۲/۲۲

کد آگهی : ۹۳۸۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدنی ۲
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۹۳۸۴  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
مولوی
به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۰۹

کد آگهی : ۹۳۸۵  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
زیرزمین ساختمان پرتو
به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۰۹

کد آگهی : ۹۳۸۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارومیه خیابان امینی دره چایی بالاتر از بانک صادرات کوچه ۷ درب ماشین رو
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۱۳

کد آگهی : ۹۳۷۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ادرس سید جواد
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۹/۰۴

کد آگهی : ۹۳۷۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ امینی جنب پارکینگ البرز
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۹۳۷۷  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امامزاده لشنلو کوی زیتون
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۹/۲۳

کد آگهی : ۹۳۷۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش کوچه سوم
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۰/۰۷

کد آگهی : ۹۳۸۶  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
ساختمان پرتو
به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۱۱/۰۹

کد آگهی : ۹۳۶۷  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
هواشناسی
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۹۳۶۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ امام کوچه مسجد یوردشاهی
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۹۳۶۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ امام کوچه مسجد یوردشاهی
به مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۹۳۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری میرداماد ۱۶ متری اول اسلامی فر ۱۴ متری اول
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۹۳۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام جنب پاساژ ستارخان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۸/۰۴

کد آگهی : ۹۳۶۲  (شمس 118)


اجاره سالن تجاری
مدنی
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۹۳۵۵  (شمس 118)


اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه نزدیک ایالت
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۱۵

کد آگهی : ۹۳۵۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده گل پرچین باغلار یولو
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۱۵

کد آگهی : ۹۳۶۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
اروميه كيلومتر ١٦ جاده مهاباد
به مبلغ ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۲۰

کد آگهی : ۹۳۶۱  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
بر اصلی جاده سلماس
به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۲۲

کد آگهی : ۹۳۵۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بهداری گلباد نبش کوچه ۳
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۹۳۵۸  (شمس 118)


اجاره ساختمان مسکونی
خیابان امینی نبش کوی صبا
پیش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۱۹

کد آگهی : ۹۳۴۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ارومیه - فلکه دوم آبیاری - شهرک دانشگاه، خیابان ۲۴ متری نعمانی - جنب پارک مهتاب -
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۶/۲۷

کد آگهی : ۹۳۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران کوی یونجه زار
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۶/۰۴

کد آگهی : ۹۳۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خیابان پروین اعتصامی
به مبلغ ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۹۳۴۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸شهریور کوثر
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۶/۱۰

کد آگهی : ۹۳۴۸  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان تجاری
شهر
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۶/۱۸

کد آگهی : ۹۳۵۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ارومیه - فلکه دوم آبیاری - شهرک دانشگاه، خیابان ۲۴ متری نعمانی - جنب پارک مهتاب
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۶/۲۷

کد آگهی : ۹۳۵۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
پل قویون باند کاری امام علی زمین های جهاد خانه سازی
به مبلغ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۷/۰۲

کد آگهی : ۹۳۴۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
گلشهر یک
به مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۱۵

کد آگهی : ۹۳۴۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
عطایی ۲ داخل کوچه۱۰ متری
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۹۳۴۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ۱ کوی دهم
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۲۳

کد آگهی : ۹۳۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارشاد ۲۴ متری رزمندگان آپارتمان رایان ۲
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۲۸

کد آگهی : ۹۳۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی کوی دژبانی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۹۳۲۶  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
بر شهید کلانتری اول المهدی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۹۳۲۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
پارک جنگلی زمین های دانشگاه
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۳/۱۱

کد آگهی : ۹۳۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
نبش دره چایی
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۳/۲۷

کد آگهی : ۹۳۳۲  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
زمین بر جاده سرو
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۹۳۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شهرک فرهنگیان اول ستارخان ۱۶ متری میلاد نبش کوچه ۱۲
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۹۳۳۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ۱ کوچه امجدی پلاک ۹
به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۹۳۳۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر خیابان براعتی
به مبلغ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۹۳۳۶  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
خیام شمالی زیرزمین جنب آموزش و پرورش
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۹۳۳۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی دژبانی انتهای کوچه
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۹۳۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دره چایی کوچه مهتاب آپارتمان مهتاب
به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۹۳۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی پشت بانک ملت
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد آگهی : ۸۳۴۹  (شعبه گلباد)


فروش کارخانه صنعتی
بر اصلی جاده سنتو ( جاده مهاباد )
به مبلغ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۹۳۲۸  (شعبه گلباد)


فروش زمین صنعتی
بر کمربندی ( خاتم الانبیا )
به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۹۳۲۹  (1شعبه گلباد)


فروش زمین صنعتی
بر جاده سرو
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۲/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۹۳۱۳  (شمس 118)


فروش زمین تجاری
مولوی ۲ نبش
به مبلغ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۹۳۱۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
هواشناسی
به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۹۳۱۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر ۲۲ متری بیمارستان عارفیان
به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۹۳۱۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی صبا کوچه بهشتی
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۹۳۱۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام پاساژ فیلیپس بالای همکف
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۹۳۱۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مولوی ۲ کوی ۴
به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۹۳۱۸  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده کلانتری گزنق باغات ساحلی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۹۳۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده بر خیابان
به مبلغ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۱/۱۶

کد آگهی : ۹۳۲۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
کمربندی مجتمع ماشین خ اول
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۱۲/۰۳

کد آگهی : ۹۳۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
والفجر یک کوی مخابرات ۱۶متری حمید داورپور اپارتمان سدید ۵
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۹۲۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی ۷ جهانگیرزاده کوچه اول
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۶/۰۱

کد آگهی : ۹۲۸۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۱ ۵۰ مترداخل کوچه کوی فرخی قطعه دوم دست چپ
به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۹۲۶۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ امینی کو صبا کوچه کمالی ۲
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۵/۰۵

کد آگهی : ۹۲۶۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران بالای قوامین
به مبلغ ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۹۲۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوی ۲۶ دوکله
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۵/۱۸

کد آگهی : ۹۲۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور شهند کوچه ۲ آخر دومین کوچه آپارتمان آتا ۲
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۵/۱۹

کد آگهی : ۹۲۶۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
داخل شهر
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۵/۱۹

کد آگهی : ۹۲۶۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۵/۲۴

کد آگهی : ۹۲۶۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
البرز خیابان بیابانی کوچه دوم
به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۹۲۴۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
انتهای برق جنب ۵۰۰ دستگاه خیابان فرهنگیان کوچه ۷
به مبلغ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۴/۰۵

کد آگهی : ۹۲۴۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان کاشانی کوی ۱۳
به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۴/۰۵

کد آگهی : ۹۲۵۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سه راه باکری خیابان منتظری کوی اخباری
به مبلغ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۴/۲۰

کد آگهی : ۹۲۲۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مهدی القدم سه راه کلیسا
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد آگهی : ۹۲۳۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
میدان امام حسین به سمت امام
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۲۸

کد آگهی : ۹۲۳۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوچه بهشتی
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۲۹

کد آگهی : ۹۲۳۵  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
مهدوی ۱ کوچه صبا
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۲۹

کد آگهی : ۹۲۳۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
گلشهر زمین های اطلاعات موقعیت شمالی دارای نقشه پروانه ساخت برای چهار طبقه
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۴/۰۱

کد آگهی : ۹۲۳۹  (شمس 118)


فروش زمین صنعتی
جاده مهاباد (سنتو)
به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۴/۰۲

کد آگهی : ۹۲۴۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
کیلومتر ۵ جاده سلماس
به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۴/۰۲

کد آگهی : ۹۲۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کد آگهی : ۹۲۲۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش داداش نژاد
به مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۱۸

کد آگهی : ۹۲۱۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
زینالو
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۰۷

کد آگهی : ۹۲۲۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سرداران ۱ نبش کوچه ۳۲
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۱۲

کد آگهی : ۹۲۱۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
خ برادران فاضل ساختمان گلفروشی مارال
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۷

کد آگهی : ۹۲۱۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
محتشم روبه روی فلکه جامی ۱۴ متری اول سمت راست کوچه ۲ نرسیده به اخر سمت چپ کوی ۲
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۳/۰۳

کد آگهی : ۹۰۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارشاد
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۵

کد آگهی : ۹۱۹۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۹۱۹۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۹۱۹۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۹۱۹۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۹۲۰۰  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
مدنی - پنجراه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۹۲۰۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۹۲۰۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۹۲۰۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۹۲۰۷  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
محدوده داخل شهر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۹۲۰۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۹۱۹۲  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۹۱۹۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر خیابان دانشکده
به مبلغ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۹۱۹۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۹۱۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۹۱۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان رودکی
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۹۱۸۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپادانا - خیابان معلم
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۹۱۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری - خیابان محتشم
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۹۱۷۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سرداران یک
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۹۱۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان رودکی
به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۹۱۵۲  (شمس 118)


خواهان اجاره کارخانه صنعتی
شهرک صنعتی
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۰۵

کد آگهی : ۹۱۵۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه - سرداران
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۲/۰۴

کد آگهی : ۹۰۵۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
محدوده داخل شهر
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۱

کد آگهی : ۹۱۴۰  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
سعدی - رودکی - آزادگان - بهداری
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۸

کد آگهی : ۹۱۴۴  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان آموزشی
برق- آهندوست- حسنی
پیش ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۹۱۴۵  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
پنجراه
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۸۸۰۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
اول سرداران ساختمان ارم
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۰۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سلطانی دست راست ۱۴ متری اول ۱۲ متری اول کوچه ۳
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۹۱۰۰  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۹۱۱۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۹۱۳۶  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه - سرداران
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۹۱۳۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۷

کد آگهی : ۹۱۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خیابان نه پله
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۸

کد آگهی : ۹۱۴۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه سرداران
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۸

کد آگهی : ۹۱۴۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه - سرداران
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۸

کد آگهی : ۹۰۸۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه - سرداران
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۹۱۳۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سرداران یک کوچه مسجد مهدی القدم (عج)
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۸

کد آگهی : ۹۱۲۰  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
محدوده داخل شهر
پیش ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۹۱۲۶  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۹۱۳۱  (شمس 118)


خواهان خرید مغازه تجاری
پنجراه امینی مدنی
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۹۱۳۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۹۱۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران - گل اوستی
به مبلغ ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۹۱۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیابان حسنی
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۹۱۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام شمالی
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۳

کد آگهی : ۹۱۲۳  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
اول جاده امامزاده
به مبلغ ۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۴

کد آگهی : ۹۰۹۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۰

کد آگهی : ۹۰۹۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۹۰۹۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه - سرداران
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۹۰۹۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۹۱۰۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
مدرس ارشاد عمار
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۱۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۲ - بهارستان
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۱۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده کوی ۴۷
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۱۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سلطانی
به مبلغ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۱۱۳  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
پنجراه مدرس
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۰۹۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
آزادگان سعدی رودکی شیخ تپه
پیش ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۹۰۹۶  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
عمار یاسر سلطانی برق فلکه رودکی آزادگان مولوی شمس
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۱

کد آگهی : ۹۱۰۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مولوی خیابان امین
به مبلغ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۱۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان ۱
به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۱۰۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی - گلستان
به مبلغ ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۹۰۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ ارتش
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۲۲

کد آگهی : ۹۰۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عطایی
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۹

کد آگهی : ۹۰۹۴  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
پنجراه - امینی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۲۰

کد آگهی : ۹۰۸۱  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۹۰۸۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۹۰۸۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۹

کد آگهی : ۹۰۵۸  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۱

کد آگهی : ۹۰۶۰  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۱

کد آگهی : ۹۰۶۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۹۰۶۵  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
پنجراه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۹۰۷۳  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
پنجراه
پیش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۹۰۵۷  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
محدوده داخل شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۱

کد آگهی : ۹۰۶۴  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۹۰۶۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارشاد
به مبلغ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۵

کد آگهی : ۹۰۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان عمار
به مبلغ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۵

کد آگهی : ۹۰۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان یاسر
به مبلغ ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۵

کد آگهی : ۹۰۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
شیخ تپه
به مبلغ ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۵

کد آگهی : ۹۰۴۸  (شمس 118)


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
پنجراه
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۹۰۴۹  (شمس 118)


خواهان اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۹۰۵۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر آهندوست
به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۹۰۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ عمار
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۰

کد آگهی : ۹۰۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۱/۰۱/۱۱

کد آگهی : ۹۰۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شهرک جنوبی
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کد آگهی : ۸۹۷۷  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۴

کد آگهی : ۸۹۸۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۷

کد آگهی : ۹۰۲۳  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۹۰۲۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سرداران ۱ کوچه تلفنخانه دست راست بن بست دوم
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۱۵

کد آگهی : ۹۰۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۲
به مبلغ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۹۰۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار باهنر
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۰۸

کد آگهی : ۹۰۰۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۸۹۹۲  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۹

کد آگهی : ۸۹۲۵  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
محدوده داحل شهر
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۸۹۴۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۸۹۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
سرداران
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۰۵

کد آگهی : ۸۹۵۹  (شمس 118)


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
پنجراه
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

کد آگهی : ۸۹۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خ حسني
به مبلغ ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۳

کد آگهی : ۸۹۷۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ ارتش- جهانگيرزاده ۱
به مبلغ ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۳

کد آگهی : ۸۹۷۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان یاسر
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۴

کد آگهی : ۸۹۷۸  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۴

کد آگهی : ۸۹۷۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر امینی
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۴

کد آگهی : ۸۹۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان مدرس
به مبلغ ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

کد آگهی : ۸۹۶۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خ خیام جنوبی
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

کد آگهی : ۸۹۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱
به مبلغ ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۳

کد آگهی : ۸۹۶۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدرس
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۲۰

کد آگهی : ۸۹۴۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدنی ۲
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۹۵۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ معلم
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۸۹۵۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۱
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۹

کد آگهی : ۸۹۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
گل اوستي
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۸۸۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
چهار راه عسگرخان
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کد آگهی : ۸۹۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ براعتی
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۹۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فردوسی - فاضل
به مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۹۴۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ رسالت
به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۸۹۵۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ بهداری خ محتشم
به مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۸۹۵۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۸۹۵۲  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
روبروی استانداری
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۸۹۵۳  (شمس 118)


خواهان خرید زمین مسکونی
ارتش- امینی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۷

کد آگهی : ۸۹۴۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
براعتی
به مبلغ ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۹۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی - جنت
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۹۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرت پور - زرین
به مبلغ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۱۴

کد آگهی : ۸۹۲۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ بهداري - خ محتشم
به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۸۹۳۱  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
بر مدنی ۲
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۰۹

کد آگهی : ۸۹۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۰۶

کد آگهی : ۸۹۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ ارتش جهانگیرزاده ۱
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۲۹

کد آگهی : ۸۹۱۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
فلکه جهاد
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۸۹۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار بهداری- خ محتشم
به مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کد آگهی : ۸۹۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باندبالای خ البرز
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کد آگهی : ۸۹۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ دخانیات
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کد آگهی : ۸۹۰۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بلوار سعدی۲
به مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کد آگهی : ۸۹۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار آهندوست
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۲۳

کد آگهی : ۸۸۶۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سرو ملک حاجی آباد بر جاده گاز
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۸۸۷۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ ارتش کوی جهانگیرزاده ۷ - آپارتمان ماهان
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۳۰

کد آگهی : ۸۸۷۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه امام حسین (گول اوستی) کوچه مسجد مهدی القدم
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۰۱

کد آگهی : ۸۸۸۲  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه - ارتش
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۰۸

کد آگهی : ۸۸۸۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ حافظ
به مبلغ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کد آگهی : ۸۸۹۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پایین شهر نباشد. ترجیحا خ البرز
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۱۸

کد آگهی : ۸۸۹۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شیخ تپه کوی تعاون صنایع ۲
به مبلغ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۱۰/۱۸

کد آگهی : ۸۸۰۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سرداران شیرین عسل
به مبلغ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران بالای شیرین عسل
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۰۹  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
سرداران ساختمان ارم
به مبلغ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
ورزش مجتمع پزشکی سلامت
به مبلغ ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۶۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شيخ تپه - بهداري- رودكي - سعدي
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۲۵

کد آگهی : ۸۸۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ سعدی کوی دوم گلستان
به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۸۸۶۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای فلکه جهاد خ استاد برزگر
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۸۸۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ آهندوست نزدیک چهار راه شورا کوچه کنار لبنیاتی - آپارتمان سفید
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۲۷

کد آگهی : ۸۸۶۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۲۸

کد آگهی : ۸۸۷۱  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
محدوده داخل شهر
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۲۸

کد آگهی : ۸۵۱۹  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
امینی صبا
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۸۸۵۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
همافر۲کوی سوم مهرام
به مبلغ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۸۵۳  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۸۸۵۴  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۱۶

کد آگهی : ۸۸۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه امام حسین (گول اوستی)
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۱۷

کد آگهی : ۸۸۵۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
روبروی خیام شمالی
به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۱۸

کد آگهی : ۸۷۹۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۷۹۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کاشانی کوچه بانک صادرات
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۷۹۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد کوچه ۱۱
به مبلغ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۸۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش جهانگیرزاده فرخی
به مبلغ ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۵

کد آگهی : ۸۸۰۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۲ کوچه ۱۰
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۶

کد آگهی : ۸۸۰۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فلکه کانگارو ساختمان شمس
به مبلغ ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۱۹

کد آگهی : ۸۸۱۱  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
جهاد نصر قطعه ۱۸۹
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۸۸۱۲  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
زمینهای فرهنگیان پارک جنگلی قطعه ۳۸۴ شمالی کوچه ۱۴ متری
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۰

کد آگهی : ۸۸۱۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
همافر ۱ کوچه پادار
به مبلغ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۶

کد آگهی : ۸۸۱۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
گول اوسته
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۹

کد آگهی : ۸۸۱۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده بالانج نبش وندایی
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۸/۲۹

کد آگهی : ۸۸۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
تمکین وش
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۵

کد آگهی : ۸۸۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باند بالاي خ البرز
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۵

کد آگهی : ۸۸۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
همافر۲کوی سوم مهرام
به مبلغ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۵

کد آگهی : ۸۸۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ عمار
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۵

کد آگهی : ۸۸۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم خ آسياوند
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۵

کد آگهی : ۸۸۲۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
استادان کوی اول
به مبلغ ۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۶

کد آگهی : ۸۸۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی امینی ، خ آریا ،
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۶

کد آگهی : ۸۸۳۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
قامت
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۶

کد آگهی : ۸۸۳۹  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۸۸۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ حضرتپور ۱۴ متری اول نبش کوی ۵
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۸۸۴۳  (شمس 118)


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۸۸۴۴  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امام زاده- راه اصلی - ما بین روستای ایدیر و تپت
به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۹

کد آگهی : ۸۸۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ کوچه ۶
به مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۱۰

کد آگهی : ۸۸۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان امام کوچه صدر کوچه اگاهی قدیم جنب باشگاه بدنسازی
به مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۱۰

کد آگهی : ۸۶۰۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ امینی کوی داداش نژاد
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۸۳۵  (شمس 118)


خواهان خرید ساختمان مسکونی
پنجراه ارتش
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۹/۰۶

کد آگهی : ۸۶۲۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ فاضل
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۷۷۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشكده اپارتمان هاي مرواريدبلوك ۲
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۱۲

کد آگهی : ۸۷۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان یک
به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۸۶۸۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش کوی ۲
به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۰

کد آگهی : ۸۷۰۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چای کوچه داداش نژاد
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۸۷۴۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوچه ۳ کاشی ۳۰
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۱

کد آگهی : ۸۷۵۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بلوار رسالت نرسیده مافی سمت اورزانس
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۳

کد آگهی : ۸۷۵۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بلوار شهید بهشتی(خیابان دانشکده) بر خیابان
به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۴

کد آگهی : ۸۷۶۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارومیه خیام جنوبی کوچه شماره ۲۰ (صدقیانی ) بن بست صابری
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۸

کد آگهی : ۸۷۶۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارومیه خیام جنوبی کوچه ۲۰ (صدقیانی)
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۸۷۶۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ آخرین بن بست سمت چپ یک قطعه به آخر
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۹

کد آگهی : ۸۵۸۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
دانشکده،مجتمع الهیه
به مبلغ ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۸۷۵۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان کاشانی کوی تمدن
به مبلغ ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۲

کد آگهی : ۸۷۵۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برخیابان صبای امین
به مبلغ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۲

کد آگهی : ۸۷۵۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
رسالت کوی ۴ دومین قطعه پلاک ۱
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۲۰

کد آگهی : ۸۷۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۱
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۵

کد آگهی : ۸۷۵۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شهرک فرهنگیان روبروی پارک فرهنگ کوچه ۱۶
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۶/۱۶

کد آگهی : ۸۲۷۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
گلباد نبش کوی ۳
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۸۷۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خیابان امام علی
به مبلغ ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
درستکار
به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ رسالت
به مبلغ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کد آگهی : ۸۷۳۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حسنی
به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۳۱

کد آگهی : ۸۷۲۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش درجه داران
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۲۵

کد آگهی : ۸۷۱۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شهرک بهداری ۲۰ متری شیخلو کوچه اول
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۰۹

کد آگهی : ۸۷۱۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
فرخی پلاک ۱
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۰۹

کد آگهی : ۸۷۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حسنی کوچه دی
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۷۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امام روبروی کافه دانشجو
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۷۲۵  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
چی چست نرسیده به سه راه قره حسنی کوی شقایق
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۸۷۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
چهارراه مافی و فلکه راهنمایی اپارتمان
به مبلغ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۲۶

کد آگهی : ۸۷۰۷  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
ساحلی اسلاملو
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۸۷۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه فرمانداری واحد ۱۰
به مبلغ ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۴/۰۹

کد آگهی : ۸۶۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ امینی خ آریاکوی ۷
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۸۶۸۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
شهرک جنوبی جنب منبع آب
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کد آگهی : ۸۶۷۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ورزش
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۳

کد آگهی : ۸۶۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی کوی بهشتی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۴

کد آگهی : ۸۶۸۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۶

کد آگهی : ۸۶۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ یک پشت دبستان سارا
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۶

کد آگهی : ۸۶۶۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۸ شهریور خیابان خاقانی فلکه دوم خاقانی برخیابان ساختمان دوکله
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۱۳

کد آگهی : ۸۶۶۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران روبروی مسجد مهدی القدم آپارتمان یاسین
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۱۵

کد آگهی : ۸۶۶۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷ بن بست سوم
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۱۹

کد آگهی : ۸۶۶۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دانشکده کوی تک ستاره پشت نان صنعتی ثنا
به مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۰

کد آگهی : ۸۶۷۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی کشاورز ۱۶ متری جنب کانون پرورشی کودکان روبروی آپارتمان گل مریم
به مبلغ ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۲۲

کد آگهی : ۸۶۶۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
چهار راه عمار خیابان یاسر پ ۱
به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۸

کد آگهی : ۸۶۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی سنگ فرش کوچه تربیت ساختمان علم جو
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کد آگهی : ۸۶۵۶  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو کیلومتر ۱۷
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کد آگهی : ۸۶۵۷  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
مافی ساحلی
به مبلغ ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کد آگهی : ۸۶۵۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
البرز ولایت
به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۴

کد آگهی : ۸۶۵۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
امام روبروی طوبی جنب ارک
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کد آگهی : ۸۶۵۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
ایالت روبروی استانداری
به مبلغ ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۲

کد آگهی : ۸۶۴۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو روستای ترکمان
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کد آگهی : ۸۶۵۰  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
بر فردوسی یک
به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۳/۰۱

کد آگهی : ۸۶۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اپادانا خیابن هشت شهریور کوی ۴
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۶

کد آگهی : ۸۶۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
انتهای برق جنب ۵۰۰ دستگاه خ فرهنگ کوچه ۷
به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۸

کد آگهی : ۸۶۳۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان ۸شهریور خیابان خاقانی فلکه دوم خاقانی
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۸۶۳۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی
به مبلغ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۷۸۱۶  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۷۸۱۷  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده سنتو پشت مارال صنعت
به مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کد آگهی : ۸۶۳۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ۱ پشت مدرسه سارا شهریار ۱
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۹

کد آگهی : ۸۶۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه دوکوچه مانده به اول خیام شمالی(کوچه۲۴)
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۶۳۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام کوچه ۲۰ صدقیانی
به مبلغ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۶۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
نبش فلکه خیام
به مبلغ ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۶۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۲
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۲۰

کد آگهی : ۸۳۵۰  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده بالاتر از گلپاشین قره حسنلو
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۸۶۲۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
یاسر ۱۳ابان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرتپور سالار
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
براعتی خ صدا و سیما
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سلطانی دوازده متری اول کوچه پست
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان راهنمایی کوچه ۴
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان حسنی
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۱۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده آپارتمان ماهان
به مبلغ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر فلکه ی سعدی
به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آدرس دقیق: خیابان رودکی، خیابان زال،روبروی خیابان سینا،هشت متری اول
به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
فضلا یک
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۳

کد آگهی : ۸۶۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی کوی کیوان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر خیابان ورزش
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ورزش
به مبلغ ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر . خ . ورزش
به مبلغ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی سنگفرش
به مبلغ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۸۶۲۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار اول نواب
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۵

کد آگهی : ۶۹۹۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران تلفنخانه
به مبلغ ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کد آگهی : ۸۶۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آپادانا کشاورز
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۸۶۱۲  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ امام
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۲

کد آگهی : ۸۵۹۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ارتش کوچه صبا
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۵۹۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ابتدای ارتش کوچه جهانگیر زاده کوچه ۸ متری
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۵۹۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
پنجراه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه خ ارتش کوی جهانگیرزاده کوچه فرخی پ۱
به مبلغ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه خیابان امینی
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
آدرس پنجراه کوچه ذبیحی یا سرداران کوچه مقدم کوچه شهریار
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ یک کوچه ششم
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان امینی کوچه بهار
به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۸۶۰۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
میدان امام حسین به طرف سرداران
به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۱۱

کد آگهی : ۷۵۹۹  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
امام زاده
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۱۱/۲۱

کد آگهی : ۸۵۹۵  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
فلکه فردوسی
به مبلغ ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۶

کد آگهی : ۸۵۸۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بهداری خ شیخلو ک بهار ده متری اول
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۸۵۹۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
هفت آسیاب کوچه بوعلی پلاک ۴
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۸۵۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
بر امینی روبروی جهاد دانشگاهی
به مبلغ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۲

کد آگهی : ۸۵۸۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
۵ کیلومتری جاده شهید کلانتری اول جاده ایران گاز پشت باغ توت شادی
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۲/۰۱

کد آگهی : ۷۹۵۸  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده سلماس
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۴/۲۴

کد آگهی : ۸۲۷۸  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
کوی صبا
به مبلغ ۱ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کد آگهی : ۸۵۸۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ صبا کوی ۲ آپارتمان نوساز
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۹

کد آگهی : ۸۵۸۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ازادگان ۲ کوچه شهید حداد اولین کوچه سمت راست دومین کوچه سمت چپ دومین ساختمان
به مبلغ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۸۵۸۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۱

کد آگهی : ۸۵۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آزادگان ۲ حداد
به مبلغ ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۳۰

کد آگهی : ۸۵۷۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ ۱ کوی ۸ پ۳
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۸۵۷۷  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
بر راسته غلامخان سمت چپ نبش کوچه اول
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۲

کد آگهی : ۸۵۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پشت مخابرات کوی جواهر مجتمع مسکونی سامان ۵
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۲۵

کد آگهی : ۸۵۲۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش کوی صبا
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۳۵  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
روستای قره حسنلو کوی کارتن سازی
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۹

کد آگهی : ۸۵۴۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
امینی
به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان برق،یاسر،کوی ۱۳ ابان
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان برق امنیت طلب نیکان
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
میدان امام حسین کوچه تلفنخانه
به مبلغ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مدرس کوی قدس
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۵۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
امینی جنب هتل
به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۸

کد آگهی : ۸۵۵۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸ شهریور روبروی پیام نور کوچه شهید زرافشان
به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۵۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۸شهریور
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۴

کد آگهی : ۸۵۵۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۵۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام شمالی. کوچه شهید عادل نجفی( خانباباخان یک سابق)
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۵۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام شمالی روبروی داروخانه
به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۳  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
فلکه خیام
به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام جنوبی پشت بیمارستان مطهری
به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۷  (شمس 118)


فروش زمین زراعی
جاده سلماس کیلومنر ۹ بر جاده
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۸  (شمس 118)


فروش ویلا زراعی
جاده مهاباد روبه روی اروم ادا
به مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پل قویون ، خیابان باقری ، خیابان ذوالفقاری ، بدیعی کوی ۱۰
به مبلغ ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۷۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ ۱ کوچه ۳
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

کد آگهی : ۸۵۷۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه ک امینی روبه رویه استانداری
به مبلغ ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۸۵۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه ک امینی روبه رویه استانداری آپارتمان سه نبش
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۱۷

کد آگهی : ۸۵۲۴  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
زمین کهرم سفیر امید
به مبلغ ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۸

کد آگهی : ۸۵۲۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
پل قویون کهرم ساحلی
به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۴۰۰/۰۱/۰۸

کد آگهی : ۸۵۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی .کوی کیوان
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۸۵۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه حافظ ۱
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۵

کد آگهی : ۸۵۱۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عسگرخان
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۸۵۱۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برخیابان حضرت پور
به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۸۵۱۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان عمار کوی ۱۰
به مبلغ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۳

کد آگهی : ۸۵۱۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش آپارتمان شاملو
به مبلغ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۴

کد آگهی : ۸۵۰۶  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
بهداری نرسیده به گلباد
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۰۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
حافظ،همافر
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
باکری کوی ۱۱ اولین اپارتمان
به مبلغ ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۰۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۸

کد آگهی : ۸۵۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان تجاری
نبش مرکز و خ مهاباد
به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۲۱

کد آگهی : ۷۲۱۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوچه ۱۴
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۶/۲۱

کد آگهی : ۸۵۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۵۰۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سعدی حضرت پور
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۵۰۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مافی ساحلی
به مبلغ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۵۰۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
چهاراه آزادگان
به مبلغ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۶

کد آگهی : ۸۴۲۷  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
محتشم
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۲۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
اول محتشم
به مبلغ ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۲۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
محتشم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
ورزش
به مبلغ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
سومون اباد
به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیام جنوبی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام شمالی خان بابا خان
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام جنوبی کوی ۹
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۵۹  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی ،سنگ فرش
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
ورزش سلطانی
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خیابان دانشکده خیابان باقری بن بست دوم پلاک ۱۱
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۸  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
۶۰ طناب ،آهندوست ۱۲ متری دوم شهید نوری
به مبلغ ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۳۹  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
آهندوست
به مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸ شهریور
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸شهریور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
۸شهریور
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
معلم
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۵  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
معلم
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۴۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام سنگفرش کوی تربیت
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بدیعی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۲  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس ارم کوچه۷
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
مدرس کوچه صبا ۸متری اول
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سعدی ۱
به مبلغ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۷  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
دره چایی درجه داران
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۶۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
برق
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
برق کوی ۱۶
به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بر خ سرداران
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۳  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
برق کوچه مهمانسرا مخابرات
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
سرداران یک (کوچه تلفنخانه) دست راست کوچه دوم
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۵  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
سرداران
به مبلغ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران تلفن خانه
به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان سرداران یک کوچه سامبند
به مبلغ ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سرداران ۱
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۷۹  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
بر خ سرداران
به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۰

کد آگهی : ۸۴۸۰  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
بر کاشانی
به مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کوی کیوان کاشانی اخر کوچه بانک صادرات اپارتمان جردن
به مبلغ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۴  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی کیوان کاشانی
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کاشانی کوی دادگر
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
کاشانی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
استادان طبقه اول پاساژ عازمی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۰  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
پاساژ پردیس استادان
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه تمکین وش اول شهید یعقوبی آپارتمان فلورا
به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۴  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
شیخ تپه
به مبلغ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۴۹۵  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
شیخ تپه باند بالا قطعه دوم از بر خیابان کوچه ۳۴
به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۱۱

کد آگهی : ۸۳۹۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
هشت شهریور کوی ۸
به مبلغ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ معلم
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۱  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خیابان ارتش ساختمان کوثر
به مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ حضرتپور
به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
بهداری -خ شیخلو کوچه سوم
به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
پنجراه کوی شهریار
به مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۰۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
معلم
به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی
به مبلغ ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۳  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
سومون آباد
به مبلغ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
فلکه خیام
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خ امام
به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
امینی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۴۱۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
خیام
به مبلغ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۹

کد آگهی : ۸۳۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان عطایی ۲ کوچه شهریار
به مبلغ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۵

کد آگهی : ۸۳۸۹  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
مافی مدیریت
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۸۳۹۰  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
رودکی خیابان شفیع پور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۸۳۹۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
حضرتپور
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۲/۰۴

کد آگهی : ۸۳۸۱  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
خ وکیلی خ علوی کوی ۳
به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۱/۰۵

کد آگهی : ۸۳۷۹  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده - اسلاملو
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کد آگهی : ۸۳۷۷  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
خ براعتی پشت دانشگاه ادبیات ۱۲ متری سوم
به مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۲۹

کد آگهی : ۸۳۶۵  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
خ دره چایی خ ۲۲ بهمن نبش کوی
به مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۲۰

کد آگهی : ۸۳۵۶  (شمس 118)


فروش ساختمان مسکونی
کوی دلگشا روبه روی خیاطی شهبازی انتهای کوچه
به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۸۳۵۷  (شمس 118)


فروش سالن تجاری
بر خ ارتش
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۱۰/۰۹

کد آگهی : ۸۳۵۱  (شمس 118)


فروش کارخانه صنعتی
شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۲۲

کد آگهی : ۸۳۰۸  (شمس 118)


فروش زمین مسکونی
عسگرآبادی جنب کوچه بنیاد شهید
به مبلغ ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۱۴

کد آگهی : ۸۳۳۶  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۹/۱۵

کد آگهی : ۸۲۹۲  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
عمار
به مبلغ ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کد آگهی : ۸۲۳۴  (شمس 118)


فروش مغازه تجاری
سه راه دخانیات
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۳۸  (شمس 118)


فروش آپارتمان تجاری
فلکه خیام
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۱  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
امام زاده
به مبلغ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۲۴۲  (شمس 118)


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سنتو
به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۷/۲۳

کد آگهی : ۸۱۶۱  (شمس 118)


فروش آپارتمان مسکونی
امینی کوچه صبا
به مبلغ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۰۶/۰۲

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد