کد آگهی : ۷۰۳۰


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۷ اپارتمان ماهان
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۲۹۷


خواهان خرید مغازه تجاری
بهداری پنجراه خیام سرداران عطایی
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۰۷


خواهان خرید آپارتمان تجاری
امین ارتش
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۱۱


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۲۹


خواهان خرید ساختمان مسکونی
شهر تا رودکی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۳۱


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان بهداری خیابان سنگی نبش خیابان پروین اعتصامی اپارتمان نوساز
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۳۳


اجاره مغازه تجاری
خیابان سعدی،بوستان
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۳۵


خواهان خرید آپارتمان تجاری
شهر
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۳۶


اجاره آپارتمان مسکونی
امینی کوچه آریا کوی برزگر
پیش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۳۷


فروش مغازه تجاری
پنجراه کوچه میراحمدی
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۷۳۳۹


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بر کاشانی استاد برزگر حافظ امینی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : سه روز پیش

کد آگهی : ۴۷۰۶


فروش ساختمان مسکونی
عمار
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پنج روز پیش

کد آگهی : ۷۳۲۵


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ کوچه شهریار
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۷۳۲۸


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۳ بهاران
به مبلغ ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۲۶۴


فروش باغ و باغچه زراعی
روستای امامزاده اوچ قبیرلر۵۰۰ متر به سمت جاده صالح آباد راه فرعی دست راست
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۱۵۸۷


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده روستای گل پاشین
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۴۸۸


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده داخل روستای قوطورلار

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۲۱۶۷


فروش باغ و باغچه زراعی
ارومیه جاده امامزاده به چی چست محال کشتیبان
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۵۵۲۶


فروش باغ و باغچه زراعی
باغ در امامزاده در روستای گلپاشین کوی بهار
به مبلغ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۲۳


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
نزدیک به خیابان حسنی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۲۶


فروش آپارتمان مسکونی
جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۵۸۲۴


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده گلباران

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۱۵۲۳


فروش باغ و باغچه زراعی
امامزاده خ بهار خ استادان کوی آناهیتا
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۰۳


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۰۴


فروش آپارتمان مسکونی
حافظ مابین استخر و چهار راه آپارتمان sm
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۰۵


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۰۶


خواهان اجاره ساختمان تجاری
شهر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۰۹


اجاره آپارتمان مسکونی
ارتش کوچه تعویض روغن آپارتمان موسوی
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۱۰


فروش آپارتمان مسکونی
ارشاد روبروی مسجد موسی بن جعفر جنب پارک یاس
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۱۲


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۱۴


خواهان خرید زمین صنعتی
جاده های اطراف شهر
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۱۵


خواهان خرید زمین صنعتی
جاده ها
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۱۷


فروش مغازه تجاری
بلوار شیخ شلتوت کوچه ۱۴ متری سوم تعمیرگاه آسا و غذاخوری پانیذ
به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۱۸


فروش مغازه تجاری
بلوار شیخ شلتوت روبروی صمدزاده۲
به مبلغ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۲۱


فروش باغ و باغچه زراعی
جاده سلماس روستای تازه کند روبروی فرودگاه
به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۲۲


فروش ویلا زراعی
امامزاده روستای یوالار
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۲۴


اجاره آپارتمان مسکونی
خیابان حافظ جنب ساختمان بانک صادرات
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۳۷


اجاره سالن تجاری
پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۹۹۸


اجاره سالن تجاری
خیابان رودکی
پیش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۷۴


فروش ساختمان مسکونی
باهنر خ معلم کوچه ۴
به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۷۵


فروش ساختمان مسکونی
تلفنخانه کوچه ۵
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۳۰۸


فروش آپارتمان مسکونی
ابتدای خیام شمالی کوچه پشت مسجد ۱۴ معصوم
به مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۲۹۹


فروش زمین زراعی
جاده کلانتری
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

کد آگهی : ۷۲۹۲


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
سمت برق ارتش پنجراه امینی و حسنی و اهندوست
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

کد آگهی : ۷۲۹۶


خواهان خرید زمین مسکونی
پنجراه ارتش دره چایی همافر
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

کد آگهی : ۷۳۰۰


فروش ساختمان تجاری
حافظ
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

کد آگهی : ۷۲۹۳


فروش آپارتمان مسکونی
خیابان ارتش کوی ۱ اپارتمان پیشرو
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

کد آگهی : ۷۲۳۴


اجاره ساختمان مسکونی
خانه دربستی در خیابان دره چایی بر خیابان
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

کد آگهی : ۵۳۱۷


فروش ساختمان مسکونی
سرداران ۱ روبروی بانک پارسیان کوی تلفنخانه کوچه ۳
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

کد آگهی : ۷۲۷۸


خواهان اجاره مغازه تجاری
امینی مدرس کاشانی سرداران دانش طرزی
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

کد آگهی : ۷۲۰۳


فروش ساختمان مسکونی
مدنی ۱ کوی ۷ آسیاب کوچه بوعلی
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

کد آگهی : ۷۲۸۰


فروش مغازه تجاری
خیام جنوبی پاساژ ارک همکف
به مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷همه آگهی ها

بازدید امروز: 9
بازدید دیروز: 30
بازدید کل: 1443

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد