کد آگهی : ۷۲۳۷


اجاره سالن تجاری
پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : دیروز

کد آگهی : ۷۶۲۷


فروش مغازه صنعتی
شیخ شلتوت کوچه صنعتگران
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : دیروز

کد آگهی : ۷۶۳۳


خواهان اجاره آپارتمان تجاری
ارتش مدنی امینی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : دیروز

کد آگهی : ۷۶۱۲


خواهان خرید آپارتمان تجاری
حسنی
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۶۱۴


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
حافظ
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۶۱۵


اجاره آپارتمان تجاری
نبش خیام شمالی و مدنی ساختمان کیمیا
پیش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۶۱۷


فروش ساختمان مسکونی
بر خیابان گلباد
به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۶۱۸


فروش آپارتمان مسکونی
ارومیه دانشکده_ خ شهید مفیدی فر _ چهارراه شورا مجتمع مسکونی سپیدار
به مبلغ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۶۲۰


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۶۲۱


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۶۲۳


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
ارتش
به مبلغ ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : پریروز

کد آگهی : ۷۵۹۱


فروش ساختمان مسکونی
منزل نقلی و ویلایی در خیابان ذاکری
به مبلغ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۷۶۱۹


فروش آپارتمان مسکونی
اول خیابان ارتش، پشت جهاد دانشگاهی
به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : شش روز پیش

کد آگهی : ۳۸۹۰


اجاره آپارتمان مسکونی
کوچه تلفنخانه کوچه سوم
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۷۰


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد فردوسی مولوی ازادگان
به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۶۱۶


فروش آپارتمان مسکونی
ارتش کوچه جهانگیرزاده ۷
به مبلغ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۴۳۶۳


فروش آپارتمان تجاری
حسنی برج ماندگار

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۱۷۵


فروش ساختمان تجاری
خ حسنی
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۳۰۶


فروش آپارتمان تجاری
حسنی ساختمان کیا
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۶۰۹


اجاره مغازه تجاری
پنجراه
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۶۱۰


اجاره مغازه تجاری
واقع در اول زیرگذر
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۶۱۱


خواهان خرید ساختمان مسکونی
داخل شهر
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۴۴۵۲


فروش زمین مسکونی
بدیعی بر ۱۶ متری زرین تاج
به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۲۸۳


فروش زمین مسکونی
سعدی۲.کوی کیوان.زمینهای جاسمی.
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۹۴


فروش ساختمان مسکونی
امینی،خیابان دره چایی،روبروی کوچه داداش نژاد
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۶۰۵


فروش ساختمان مسکونی
تجاری مسکونی در باکری، کوچه عظیمی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۶۹۰۶


فروش ساختمان مسکونی
ارتش کوی جهانگیرزاده ۷ روبروی اپارتمان سپید
به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۹۳


فروش ساختمان مسکونی
امینی صبا روبروی باران
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۹۵


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
قدیمی ساخت
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۹۶


فروش ساختمان مسکونی
امینی کوی بهار
به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۹۷


فروش زمین تجاری
خیابان برق چهارراه مخابرات
به مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۹۸


فروش آپارتمان مسکونی
برق
به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۹۹


فروش ویلا زراعی
امام زاده
به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۶۰۰


فروش ساختمان مسکونی
بلوار باهنر خ معلم
به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۶۰۱


فروش ساختمان مسکونی
امینی ۲۲ بهمن کوی ۴ آریا
به مبلغ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۱۸


اجاره آپارتمان تجاری
بر ارتش
پیش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۵۴


خواهان اجاره سالن تجاری
حوالی مدرس ، پنجراه ، کاشانی ، بهداری ،
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۵۷


فروش آپارتمان مسکونی
مدیریت کوچه ۱۲ آپارتمان ساحل ۴
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۵۸


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
شهر
به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۰


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۱


خواهان خرید آپارتمان مسکونی

به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۲


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۳


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
بهداری
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۴


خواهان خرید زمین مسکونی
بهداری
به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۵


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری ازادگان مولوی
به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۶


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری مهدوی رودکی سعدی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۷


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری مهدوی رودکی سعدی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۸


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۶۹


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری گلباد میرداماد
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۷۲


خواهان خرید مغازه تجاری
بهداری
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۷۳


خواهان خرید ساختمان مسکونی
بهداری گلباد مرداماد شیخ تپه
به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیش

کد آگهی : ۷۵۷۴


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
بهداری
به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت : هفته پیشهمه آگهی ها

بازدید امروز: 25
بازدید دیروز: 64
بازدید کل: 7288

 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد